ONROERENDE VOORHEFFING DELEN?

De Hoge Raad heeft onlangs een beslissing over de betaling van onroerende voorheffing dat overeenkomt met het jaar waarin een woning wordt verkocht.

Volgens de hoogste Tribunaal in Spanje, tenzij anders uitdrukkelijk door beide partijen, wanneer een gebouw wordt overgedragen is overeengekomen, elk deel van het contract worden bestraft met de onroerende voorheffing evenredig te besteden aan de tijd dat ze hebben de eigenschap gedurende het jaar in handen.

Dit heeft geen effect op de vordering van de belasting door de lokale belastingkantoor dat moet worden ingediend bij de comparant als eigenaar op 1 januari.

Daarom is het aangeraden om een clausule die respect in het contract om verdere problemen te voorkomen.