Segarra & Partners Advocaten

Op 16 februari 2017 heeft het Spaanse Constitutionele Hof een beschikking waarin het lokale belastingkantoor op de verhoging van de waarde van Urban Land, algemeen bekend als "plusvalía" niet als een gevolg kan worden beschouwd als de meerwaarden op getransporteerde stedelijke eigendom afwezig zijn uitgegeven.

Dit was slechts een bevestiging van eerdere besluiten van het Spaanse hooggerechtshof die hetzelfde is te verklaren uitgegeven in de voorgaande jaren, maar nu de mogelijkheden van het herstellen van de genoemde belasting voor deze belastingplichtigen die het in vervoermiddelen waar er geen vermogenswinstbelasting lijken te zijn ongetwijfeld betaald.
De Spaanse regering overweegt om de huidige wet te veranderen om het genoemde besluit te aanvaarden, maar op dit moment Gemeenten zijn terughoudend om de vrijstelling toe te passen voordat de wet wordt veranderd en belastingbetalers zijn gebonden om hen naar het Hof.