Segarra & Partners Advocaten

De mogelijkheid om uw onroerend goed in Valencia Regio te verhuren is erg moeilijk geworden als de nieuwe wet voor Toerisme, Vrije tijd en Gastvrijheid afgelopen 7 juli 2018 is aangenomen. Volgens de nieuwe regelgeving moet elk onroerend goed (appartement, semi-vrijstaande huizen, eengezinswoningen, enz.) konden niet worden opgespoord om te worden korte termijn verhuurd, tenzij een goed certificaat van stedelijke compatibiliteit is afgegeven.

Dit certificaat wordt door de Regionale Toeristische Autoriteiten aangevraagd om het registratienummer te verkrijgen dat vereist is om uw eigendom op enigerlei wijze te promoten, inclusief internet, aangezien alle bedrijven verplicht zijn dit nummer te vragen voordat zij uw huis op de markt kunnen brengen om te huren.

Om het certificaat van stedelijke compatibiliteit te krijgen, moet een aanvraag worden ingediend bij het gemeentehuis waar het onroerend goed zich bevindt, vergezeld van documenten zoals: plannen van de site, geheugen met de beschrijving van de installatie en geplande activiteit, behoefte aan gebruik voor toerisme en fulfillment van de installatie met betrekking tot essentiële openbare diensten.

Voorlopig zijn de gemeentehuisin het gebied terughoudend om dergelijke certificaten af te geven, ondanks het feit dat de genoemde wet bepaalt dat ze moeten worden verleend binnen de termijn van één maand na hun aanvraag. De wet zegt ook dat het niet verlenen van het certificaat in die termijn betekent dat de aanvraag als aanvaard wordt beschouwd.